25.5.2020

Pečujte o sebe

Vzhledem k tomu, že kvalita života občanů naší země se vesměs za poslední čtvrtstoletí zhoršila, nastal mohutný rozvoj nemocí z povolání, přetížení, nárůst psychických poruch ze stálého stresu a sociálních nejistot, je třeba se rozhodně zmínit o způsobech, kterými se dá tomuto neustále sílícímu civilizačnímu tlaku čelit. Je vůbec možné, aby člověk jako jedinec účinně čelil všemu nepříznivému kolem něj?

Částečné řešení

Samozřejmě člověk sám nemůže vyřešit komplexně svůj zdravotní stav. Zdravá strava je utopií i pro miliardáře a propuknuvší choroby si těžko vyléčíme sami. Ale v oblasti relaxace, rehabilitace a prevence fyzických problémů mohou hodně pomoci například vířivé vany. Jsou relativně dostupným prostředkem regenerace zejména fyzických sil a přetížení různých svalových skupin.